VERKLARING PRIVACYBESCHERMING

Geachte bezoeker,

De bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze internetsite is voor ons heel belangrijk. Wilt u daarom kennis nemen van onderstaande informatie:

ANONIEME GEGEVENSVERWERVING

U kunt per definitie onze internetsite bezoeken zonder te melden wie u bent. Wij krijgen alleen de naam te zien van uw Internet Service Providers, vanaf welke internetsite u bij ons bent gekomen en welke pagina’s u bij ons bekijkt. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden geanalyseerd. U blijft als individuele gebruiker anoniem.

 

VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS

Als u informatiemateriaal, de Newsletter of brochures bestelt, vragen wij om uw naam en andere persoonlijke informatie. U kunt zelf bepalen of u deze gegevens wilt verstrekken. De gegevens die u verstrekt worden op zorgvuldig beveiligde servers in Duitsland vastgelegd. De toegang tot deze gegevens is voorbehouden aan slechts enkele personen met een bijzondere bevoegdheid op grond van hun technische, bedrijfsmatige of redactionele functie bij het beheer van de server.

 

EXPORT EN VERWERKING VAN GEGEVENS IN STATEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER).

Wij voeren geen gegevens uit naar staten buiten de EER.

 

GEBRUIK EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS

Zonder uw nadrukkelijke toestemming geven wij geen persoonsgebonden gegevens door aan derden. Voor zover wij wettelijk daartoe verplicht zijn of door een gerechtelijk besluit daartoe worden gedwongen, zullen wij alleen gegevens afstaan aan daartoe bevoegde instanties.  

EXTERNE LINKS

Om u zo goed mogelijk te informeren, hebben wij op onze internetsite links opgenomen, die naar internetsites van derden verwijzen.  Als een dergelijke link niet als zodanig te herkennen is, maken wij u er op attent, dat het om een externe link gaat. Wij hebben geen enkele invloed op de inhoud en de vormgeving van pagina’s van andere aanbieders. De garanties van deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens geldt vanzelfsprekend niet voor die pagina’s.

 


GEBRUIK VAN COOKIES

Wij gebruiken cookies bij het aanpassen van onze informatie aan uw interesses. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt het op0slaan van cookies uitschakelen of uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt zodra er een cookie wordt verstuurd.

 

VERDERE INFORMATIE EN CONTACTEN

Mocht u verdere vragen hebben over het onderwerp bescherming persoonsgegevens, stuurt u ons dan a.u.b. een e-mail.