Colofon

Winterberg-Card Plus

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH
Am Kurpark 4

59955 Winterberg

Tel.: +49 (0)2981 / 9250-15
Fax: +49 (0)2981 / 9250-24

Copyright

Wij behouden ons alle rechten  voor, ook voor wat betreft de gehele of gedeeltelijke fotomechanische weergave, vermenigvuldiging en/of verspreiding door middel van bepaalde procedés (bijvoorbeeld door gegevensverwerking, opslaan op informatiedragers of in datanetwerken) . Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor kennelijke verschrijvingen, evenals voor de juistheid van de ingevoerde gegevens.

Merkenrecht

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat alle op deze website genoemde en getoonde aanduidingen, handelsmerken, merknamen en logo’s  van desbetreffende ondernemingen en/of personen aan copyright onderhevig zijn.

Internet-bepalingen

Het internet is een decentrale netwerksamenwerking waarbij data op verschillende servers tijdelijk worden opgeslagen en doorgegeven. Een garantie op het uitsluiten van manipulatie en van abusievelijke vervalsing en garantie op het  gebruik van uitsluitend actuele data (bijv. oude gegevens in cache) bij de transfer van gegevens tussen aanbieder en gebruiker kan daardoor niet worden gegeven. Op grond van deze beperkingen van het systeem wijzen wij daarom op het volgende: alle data worden aangebonden onder de voorwaarden van het internet. Voor de juistheid van de informatie en de overeenstemming met de oorspronkelijke gegevens kan geen verantwoordelijkheid worden genomen.

Links


In zijn oordeel van 12 mei 1998 heeft het Landgericht Hamburg (LG) besloten dat diegene die een link aanbiedt op zijn internetsite ook mede verantwoordelijk is voor de inhoud van de pagina die met die link wordt bereikt.  Dit kan – aldus het LG – alleen worden voorkomen doordat men zich nadrukkelijk van de inhoud van die pagina distantieert. Wij hebben links naar andere pagina’s op het internet gemaakt. Voor al deze links geldt: wij benadrukken dat wij geen enkele invloed hebben gehad op de inhoud of de totstandkoming van de gelinkte pagina’s. Op grond daarvan distantiëren wij ons nadrukkelijk van de inhoud van alle pagina’s die door links vanaf onze pagina’s worden bereikt. Deze gelinkte pagina;s worden door ons niet als onze eigen pagina’s gezien. Deze verklaring geldt voor alle op onze pagina’s aangebrachte links en voor de inhoud van alle pagina’s die door middel van deze links worden bereikt.